Aktualności

01.09.2016r.

Rozpoczęła się realizacja projektu „EFEJ – Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice”.

 

05.10.2016r.

Trwa rekrutacja uczestników do projektu.